/home/clients/122a3f178948c9ab4a1530b55ccce3c4/web/wp-content/themes/specular/includes/view/page_header.php on line 65
,
Warning: Undefined array key "g" in /home/clients/122a3f178948c9ab4a1530b55ccce3c4/web/wp-content/themes/specular/includes/view/page_header.php on line 65
,
Warning: Undefined array key "b" in /home/clients/122a3f178948c9ab4a1530b55ccce3c4/web/wp-content/themes/specular/includes/view/page_header.php on line 65
, 0.75">

Klanten getuigen

bulle-de-linge-de-expert-van-personlijk-kledij-wasgoed-voor-zorgcentra-nl

Klanten getuigen

Wij bedanken al onze klanten voor het vertrouwen dat zij in ons stellen en nodigen onze toekomstige klanten uit om zo snel mogelijk op onze diensten een beroep te doen. Bulle de Linge.

Mevrouw P. Directrice van een woonzorgcentrum

Wat verwacht u van een externe dienstverlener voor het onderhoud van het wasgoed van uw bewoners?

Dat hij de hygiënische voorschriften voor wasgoed naleeft en goede praktijken hanteert.
Het wasgoed moet beschermd zijn tegen mogelijke besmetting wanneer het in de kamers wordt gebracht, zonder dat een bijkomende behandeling vereist is.
Voor het welzijn van onze bewoners verwachten wij natuurlijk een kwaliteitsservice. En dat is ook het geval.

Welke voordelen biedt Bulle de Linge?

Het voordeel dat bij de aankomst van een nieuwe bewoner al zijn wasgoed wordt gemarkeerd.
Maar ook de manier van werken, vergelijkbaar met die van een stomerij:
de kledij wordt voor elke bewoner onder plastic folie teruggebracht, op een hanger of gevouwen.
Het is voor ons in elk geval heel belangrijk dat een partnerschap is gestoeld op wederzijds vertrouwen en competentie.

Hoe wordt de service ervaren door de bewoners en hun familieleden?

De bewoners en hun familieleden hebben een zeer positieve ervaring met deze service.
De opvolging en het beheer van het wasgoed zijn troeven die ons vertrouwen wekken.
Bovendien kunnen wij dankzij de traceerbaarheid via computer controles uitvoeren en bij twijfel of vragen een antwoord bieden.

De heer L. Directeur van een woonzorgcentrum

Waarom hebt u voor outsourcing gekozen?

In kwaliteitsdoelstelling nr. 3 van onze tripartiete overeenkomst kwam de “professionalisering” van onze wasserij aan bod.
We voerden een vergelijkende studie uit om het onderhoud van het wasgoed binnenshuis en buitenshuis met elkaar te vergelijken, hierbij rekening houdend met zowel economische als kwaliteitsfactoren.

Hoewel we tevreden waren met het onderhoud binnenshuis, rezen er meerdere vragen op.
Eerst en vooral waren er de verplichtingen om te investeren in nieuw materiaal en onze lokalen geschikt te maken voor de RABC- vereisten.

Ten tweede waren er de hoge vastgoedprijzen.
Die spoorden ons aan om onze “logistieke” oppervlakte te verkleinen en de vrijgekomen ruimte ter beschikking te stellen van activiteiten voor onze bewoners.
Tot slot was het lastig om het wasserijpersoneel te beheren.

Vervangers vinden bij afwezigheden is zeer moeilijk voor een klein team.
We hebben hier dus goed over nagedacht en besloten uiteindelijk om de verzorging van het wasgoed van onze bewoners uit te besteden.
Onze keuze viel op Bulle de Linge. Wij kennen deze dienstverlener en weten dat hij zijn wasservice in samenwerking met andere zorgcentra heeft uitgewerkt, om optimaal te voldoen aan hun behoeften.

Welke voordelen biedt de samenwerking met Bulle de Linge?

De reputatie van onze wasservice is bij de bewoners en hun familieleden ongetwijfeld stukken verbeterd.
Ook de opvolging is nauwkeuriger, dankzij de traceerbaarheid. We kunnen de wasbeurten opvolgen en de wasbundels beheren.
Momenteel zijn we heel tevreden met onze keuze.

bulle-de-linge-nettoyage-linge-resident

bulle-de-linge-nettoyage-linge

bulle-de-linge-rfid-identification-linge-resident

bulle-de-linge-rangement-linge

bulle-de-linge-acheminement-linge-resident

Mevrouw S. hoofdverpleegster ziekenhuis

Welke voordelen biedt Bulle de Linge?

De familiale atmosfeer binnen het team bevalt ons, want die stemt overeen met onze filosofie. Al mijn contactpersonen, van de identificatieverantwoordelijke tot de bestuurder, zijn vriendelijke en goede luisteraars die snel reageren op vragen.
Het bedrijf biedt een gepersonaliseerde service, zoals bijvoorbeeld de pakketten, die individueel verpakt worden teruggebracht.
Op dit gebied levert het bedrijf dus een tastbare bijdrage aan onze doelstelling van geïndividualiseerde zorgverlening.

Hoe markeerde u vroeger de kledij?

Wat is het verschil met de markering van Bulle de Linge?

Wij bestelden stoffen labels in een garenwinkel en vroegen aan de familieleden om die in de kledij van hun ouders te naaien.
Voor de kinderen van de bewoners was dat zwaar werk, zowel om uit te voeren als moreel.
Zij herinnerden zich immers meestal nog hoe hun ouders deze labels op hun kleren naaiden, bijvoorbeeld toen ze op internaat werden gestuurd.

Dankzij uw markering valt er dus een zware last van hun en ook van onze schouders, want wij voerden dit werk uit voor bewoners zonder familieleden. Bovendien is uw markering discreet en helemaal niet hinderlijk.
De uitvoeringstermijn van een week is bovendien niet langer dan wat de families erover deden.

Wat denkt u van de interface van ons Webbulle-Klanterzone?

Ik vind het een fantastisch hulpmiddel, omdat we de wasbundels en wasbeurten in de wasserij bijna in realtime kunnen opvolgen.
Ik maak er regelmatig gebruik van, zodat ik familieleden snel een antwoord kan geven.
Vroeger was dat niet altijd mogelijk. Bovendien is het extranet vrij eenvoudig in gebruik.
Ik heb een verpleegster snel kunnen opleiden om mij te vervangen tijdens mijn vakantie.

De heer H. Directeur van een woonzorgcentrum

Waarom hebt u besloten om het onderhoud van het wasgoed van uw bewoners uit te besteden?

De RABC-vereisten en -technieken hebben reglementering en knowhow met zich meegebracht die wij als zorgcentrum niet meer de baas konden. Deze veranderingen vereisten steeds beter gekwalificeerde personeelsleden, dure materialen en ruimtes die we liever ter beschikking stelden van de bewoners, voor nieuwe activiteiten die ons zorgproject verrijken.
De knowhow van elk beroep wordt steeds specifieker en daarom gingen wij op zoek naar een vertrouwenspartner.

Wat verwacht u van een externe dienstverlener voor het onderhoud van het wasgoed van uw bewoners?

In een paar woorden: traceerbaarheid, netheid en aanpassing aan de beperkingen van ons centrum. Wij moeten kunnen rekenen op onze partner, des te meer omdat wij hem de persoonlijke bezittingen van onze bewoners toevertrouwen.
Onrechtstreeks nodigen wij hem uit in het privéleven van elk van onze bewoners.
Als tegenprestatie vragen wij daarom om discretie en een onberispelijke service.
Elke storing heeft immers onmiddellijke gevolgen op de geloofwaardigheid en reputatie van onze instelling.

Welke voordelen biedt de samenwerking met Bulle de Linge?

Een gevoel van zekerheid met betrekking tot het wasgoed. Dankzij deze samenwerking konden wij bezuinigen in ons beheer en bepaalde middelen opnieuw ten dienste van onze bewoners stellen.

Wat is uw aanbeveling of advies voor een centrum dat onderzoekt of het zijn wasservice zou uitbesteden?

In de eerste plaats is het belangrijk om een vertrouwensrelatie op te bouwen met de contactpersoon van Bulle de Linge.
Ook moet het de werkelijke kostprijs van de interne “wasserij” berekenen. Belangrijk is hierbij om de invloed van personeelskosten en de soms onzichtbare verbruikskosten niet over het hoofd te zien, want die gaan soms verloren in de wirwar van exploitatiekosten. Nu de RABC-normen een onvermijdelijke realiteit worden, moet iedereen beseffen dat de behandeling van het wasgoed van de bewoners een beroep is dat steeds meer knowhow vereist.